Merel Koning

Democracy and Human Rights in the Data-driven Society

Consultation input for the Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

The Dutch government has proposed a new intelligence bill. Having an open and transparent debate on this topic is something I encourage and I would like to take the opportunity to share my thoughts on the proposal via the Internet consultation. _Mass Surveillance (bulk interception)_ The proposal to intercept communication in bulk should be withdrawn…

Read more

Herziening Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Kees Jan Dellebeke stelt in een opinie van 28 augustus 2014 dat er fundamentele discussies moeten plaatsvinden over de noodzakelijke vernieuwing van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten  uit 2002. Maar, zo vervolgt hij, wie moet die discussies beginnen? Politiek verantwoordelijken of professionele inlichtingenmensen? En wat moeten kern en doel zijn van die discussies?

NPO bakt niets van Cookies

Op 1 juni 2012 is de cookiewet in werking getreden. Deze wet verplicht aanbieders van online diensten toestemming te vragen voor het plaatsen van niet technisch noodzakelijk cookies op de computer van de gebruiker. Hiermee wordt, onder meer, beoogd dat internetgebruikers kunnen aangeven dat zij niet willen worden gevolgd in hun online gedrag. Adverteerders en…

Read more

Opsporingsvoorstel misplaatst

Volkskrant 18-10-2012 p. 31 Op 16 oktober is de conceptbrief ter vernieuwing van online opsporingsbevoegdheden gelekt. De minister wil het mogelijk maken om rechtstreeks vanuit iemands mobiele apparatuur (laptop, smartphone, tablet etc.) alle inhoud van verbonden clouddiensten te doorzoeken, te kopiëren en eventueel ontoegankelijk te maken. Dit is op zich goed voor te stellen want…

Read more

ACTA opschorting verhult verwerpelijkheid

Februari, 2012 Het is goed dat de ratificatie van ACTA – de overeenkomst om handel in illegale producten tegen te gaan en intellectueel eigendom ook op internet te beschermen – ook vanuit verscheidene EU-instanties wordt afgekeurd. Afkeuring en het voorleggen aan het Hof van Justitie lijkt me echter onvoldoende. Er zijn overtuigende argumenten aan te…

Read more