Merel Koning

Democracy and Human Rights in the Data-driven Society

CODE/COAT

In the summer of 2017 I collaborated with artist Jochem van Schip on the CODE /COAT project. The project touched upon online and offline notions of privacy and necessity of whistle blowers in an open democracy. We developed a guide for whistleblowers in the Netherlands and a privacy perserving jacket. We were the Winner of Young Talent Award – Manifestations Dutch Design Week, the Winner of Thingscon Talent Award –.. Read More

Consultation input for the Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

The Dutch government has proposed a new intelligence bill. Having an open and transparent debate on this topic is something I encourage and I would like to take the opportunity to share my thoughts on the proposal via the Internet consultation. _Mass Surveillance (bulk interception)_ The proposal to intercept communication in bulk should be withdrawn by the Dutch government. Collecting communication data at a large scale undermines the human rights.. Read More

Herziening Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Kees Jan Dellebeke stelt in een opinie van 28 augustus 2014 dat er fundamentele discussies moeten plaatsvinden over de noodzakelijke vernieuwing van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten  uit 2002. Maar, zo vervolgt hij, wie moet die discussies beginnen? Politiek verantwoordelijken of professionele inlichtingenmensen? En wat moeten kern en doel zijn van die discussies?

NPO bakt niets van Cookies

Op 1 juni 2012 is de cookiewet in werking getreden. Deze wet verplicht aanbieders van online diensten toestemming te vragen voor het plaatsen van niet technisch noodzakelijk cookies op de computer van de gebruiker. Hiermee wordt, onder meer, beoogd dat internetgebruikers kunnen aangeven dat zij niet willen worden gevolgd in hun online gedrag. Adverteerders en advertentienetwerken gebruiken zogenaamde volgcookies (tracking cookies) om gedetailleerde kennis (profielen) op te bouwen over het.. Read More

Opsporingsvoorstel misplaatst

Volkskrant 18-10-2012 p. 31 Op 16 oktober is de conceptbrief ter vernieuwing van online opsporingsbevoegdheden gelekt. De minister wil het mogelijk maken om rechtstreeks vanuit iemands mobiele apparatuur (laptop, smartphone, tablet etc.) alle inhoud van verbonden clouddiensten te doorzoeken, te kopiëren en eventueel ontoegankelijk te maken. Dit is op zich goed voor te stellen want tegenwoordig ligt correspondentie niet meer in het dressoir en de agenda niet meer op tafel… Read More

ACTA opschorting verhult verwerpelijkheid

Februari, 2012 Het is goed dat de ratificatie van ACTA – de overeenkomst om handel in illegale producten tegen te gaan en intellectueel eigendom ook op internet te beschermen – ook vanuit verscheidene EU-instanties wordt afgekeurd. Afkeuring en het voorleggen aan het Hof van Justitie lijkt me echter onvoldoende. Er zijn overtuigende argumenten aan te voeren voor verwerping van de overeenkomst. De discussie die in de media wordt gevoerd richt.. Read More